سفارش تبلیغ
صبا
یک قدم تا ظهور
شنبه 90 اردیبهشت 24 :: 3:52 عصر ::  نویسنده : منتظر روشنی(س .ن)

      پس مهدی(عج)در شهرقاطع می ماند هفت سال پس هر مردی دراین شهر آنچه از روم گرفته ده برابر می شود، پس ازآنجا بیرون می آید که صد هزار موکب و هرموکبی بیش ازپنجاه هزارجنگنده باشد پس کنارساحل فلسطین می آید بین عکا و حصارغزّه و عسقلان،پس خبر خروج دجال که ملعون یک چشم است به او میرسد،و زراعات و نسل ها را نابود کرده است،و دجال یک چشم از شهریکه آن رایهودا(یا یهودیه)گویند بیرون می آید که روستایی از روستاهای اصفهان وآن شهریست از شهر های اکاسره،و در پیشانی دجال یک چشم چیزی مثل ستاره می درخشد،و بر خری سوار است که هر قدم او به مَد بصَر است(یعنی تا جایی که چشم ببیند)،ودرازی آن خر هفتاد زراع است و روی آب راه می رود چنانکه روی زمین را می رود پس ندا زند دجال،پس صدا می رود تا جایی که خدا خواهد،که؛ بیائید به سوی من ای دوستان من،پس منم پروردگار شماآنکه شأن بلندتر است،وآفرید،ودرست کرد،و اندازه گرفت،وراه نمود،و بیرون آورد گیاهان را،پس زنازادگان و بدترین مردم از یهود و نصارا با او همراه شودو متابعت کنند که تعدادآنها هزاران و بی حد باشد که شمارش نشود مگر خدای متعال،پس جلوی او دو کوه از گوشت و کوهی از نان ترید باشد،و خروجش در زمان قحطی شدید است،پس هر چه ازآن دو کوه بخورند کم نمی شود،و به کسی میدهد این غذاها را که به پروردگاری او اقرار کند.

آگاه باشید که او بسیار دروغگو و ملعون است،پس بدانید که پروردگار یک چشم نیست و طعام نمی خورد و شراب نمی آشامد و او زنده است و نمی میرد،خیر و نیکی بدست اوست،و او بر هر چیزی تواناست.

پس مهدی(عج) برمی گردد به بیت المقدس و نماز جماعت می گذارد با مردم تا چند روز ،پس حضرت عیسی بن مریم(ع)در روز جمعه در هنگام بپا داشتن نماز فرود می آیداز آسمان،می بینم دو جامه سرخ و گویا می بینم که از سر اوروغن می چکد،و اوست مردی خوش چهره و زیبا وشبیه ترین مردم است به پدر شما ابراهیم(ع)،پس نزد مهدی(عج)می آید و مصافحه می کند و مژده ی پیروزی به او می دهد،پس مهدی(عج)به او گوید یا روح ا...،پیش بایست و با مردم نماز گزار(یعنی امامت نماز کن)، پس عیسی (ع)گویدنماز گزاردن به امامت مخصوص توست ای پسر رسول خدا،پس در آنوقت عیسی(ع)اذان می گوید و در عقب مهدی(عج)نماز می گزارد پس مهدی(عج)، حضرت عیسی(ع)را خلیفه ی خود کند در جنگ با دجال یک چشم(یعنی جانشین مهدی(ع)میشود در جنگ با دجال)، پس عیسی(ع)در حالیکه امیر لشکر مهدی(عج)باشد بیرون می رود،همانا دجال زراعات و نسل مردم را نا بود کرده و وصیحه زند بر بیشتر مردم دنیا وآنها را دعوت به خدایی خود کند پس کسی را از او فرمانبرداری کندبه اونعمت دهد و هرکس که سرپیچی کند او را بکشد، و در همه جای زمین قدم می زند به جز مکه و مدینه و بیت المقدس، همه زنازادگان اطاعت او کنند در مشارق و مغارب زمین،پس می رود به زمین حجاز،و عیسی(ع) به او می رسد در گردنه هرشا که جایی است که  راه مدینه و شام یکی شود،پس عیسی(ع)بر او نعره زند نعره ای سخت و براوضربه ای زند که دجال آب می شود مثل قلع و مس که در آتش آب می شود،پس لشکر مهدی(ع)می کشند لشکر دجال را در مدت چهل روز از طلوع آفتاب تا غروب آن،پس پاک می کنند زمین را از اینها،پس از آن مهدی(عج) مالک مشارق و مغارب زمین می شود و از جا بُرقا تا جا بُرسا را فتح می کند و امر او تمام می شود،و در میان مردم به عدالت رفتار می کند تا حدی که گوسفند و گرگ در یک جا با هم چرا کنند و کودکان با مار و عقرب بازی کنند و ضرری به آن نرسد،وبدی برود و نیکی بماند،و مرد زرا عت کند جو و گندم راپس از هر یک مَن صدمَن بیرون آید چنانکه خداوند متعال فرمود: در هرخوشه ای صد دانه بیرون آید و خداوند دو برابر می کند برای هر که خواهد.

و زنا و ربا و خوردن مسکرات و غناءها و خوانندگی بطرز غنا و ساز و نوازها برداشته شود و احدی این کارها را نکند مگر آنکه مهدی(عج) او را میکشد و همچنین تارک نماز را،و مردم معتکف بر عبادت و طاعت و خشوع و دینداری شوند و عمرها دراز شود،درختان از میوه ها بارور شوند در هر سال دو بار،و احدی از دشمنان آل محمد مصطفی(ع) باقی نباشد مگر آنکه نابود و هلاک شود.

راه را برای شما پیدا و آشکار کرد از دین آنچه را عهد گرفت نوح را به آن و آنچه را وحی فرستادیم به سوی تو و آنچه را که عهد گرفتیم به آن از ابراهیم(ع)وموسی(عج)وعیسی(ع)اینکه به پای دارید این راو متفرق نشوید درآن که بزرگ آیدبر مشرکین.پس مهدی(ع)یاران خود را متفرق می کند و اینان کسانی هستند که ازآنها عهد گرفته با او در ابتدا خروج،پس می فرستدآنها را به همه ی شهرها و امر می کند آنها را به عدالت و نیکویی کردن،و هر مردی ازآنان بر سرزمینی حکومت کنند وآباد می کند همه بلاد دنیا را به عدالت و نیکی کردن،پس مهدی(عج)در حکومت خود تا چهل سال میماند،تا اینکه زمین را از کثافات پاک کند.                                              
موضوع مطلب :

درباره وبلاگ

راه رسیدن به حضرت، یاد دائم آن بزرگوار است، یاد دائم و عدم غفلت لحظه‎اى از آن حضرت، آدمى را به محضر آن حضرت مى‎رساند. یاد دائم حضرت، کار مشکلى نیست حتى از تنفس فیزیکى بدن نیز آسان‎تر است. ... ولى همت مى‎خواهد... *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* تو گفتی که گنهکاران با شفاعت رسول آمرزیده می شوند ما عقب ماندگان از عصر ظهور پیامبر چه کنیم اگر مصطفای جاودانه تاریخ برایمان دست استغفار بر نیاورد؟
پیوندها
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 28
بازدید دیروز: 88
کل بازدیدها: 386118